suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Gymnasiet

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Borgå gymnasium erbjuder svenskspråkig gymnasieutbildning och Linnankosken lukio finskspråkig gymnasieutbildning i Borgå. Gymnasierna samarbetar och erbjuder bland annat vissa kurser åt grannskolans studerande.

Borgå Gymnasium erbjuder svenskspråkig gymnasieundervisning för cirka 280 studerande. Studierna räcker i allmänhet tre år. En studerande kan prioritera i sina studier och utarbeta ett personligt studieprogram enligt sina egna intressen, anlag och yrkesplaner. Ett brett kursutbud i gymnasiets alla olika läroämnen gör detta möjligt. Studerandena kan också delta Borgå Idrottsakademis verksamhet och i internationella projekt.

Skolan grundades i Viborg redan år 1641 men flyttades till Borgå 1723. Den nuvarande skolbyggnaden i Empirè-kvarteret togs i bruk 1850.

Borgå Gymnasium samarbetar med nio andra finlandssvenska gymnasier inom nätverket Gnet, som bland annat erbjuder nätkurser. Dessutom har skolan ett nära regionsamarbete med gymnasierna i Sibbo, Lovisa och Kotka. Samarbetet med yrkesinstituten (Flexteam Öst) i Borgå erbjuder gymnasiekurser för yrkestuderande som har för avsikt att avlägga studentexamen.

I Linnankosken lukio finns cirka 600 studerande, vilket gör det till ett av de största gymnasierna i landet. Gymnasiet grundades 1895 och är beläget mitt i Borgå centrum. Gymnasiet har också en vuxenlinje. Gymnasiets kursutbud är brett och eleverna kan därför göra upp ett studieprogram utifrån sina intressen, förutsättningar och karriärplaner. I skolan är det dessutom möjligt att delta i idrottsträning och internationella projekt. I gymnasiet kan man också avlägga diplom i bildkonst, musik, idrott och drama.

Point College (Oy Porvoo International College Ab) och en del av dem som genomför dubbelexamen i Porvoon Ammattiopisto - Amisto deltar i den gymnasieutbildning som ordnas i Linnankosken lukio. Samtidigt med sina yrkesstudier genomför studerandena sammanlagt 21 gymnasiekurser. Det finns ingen inträdesgräns för dubbelexamen, utan alla som vill kan ta med gymnasiekurser i sina yrkesstudier och delta i studentskrivningarna. De som slutför dubbelexamen söker direkt till yrkesskolan.

Mer information finns om Borgå stads gymnasier finns på Borgå stads webbplats (Servicekanaler-fliken).

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Även de medel som behövs för studierna är avgiftsfria för studerande vars läroplikt fortsätter på andra stadiet. Läroplikten fortsätter på andra stadiet om den studerande har avlagt nionde klass i grundskolan våren 2021 eller senare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Gymnasieutbildningen ger dig färdigheter att studera vid ett universitet eller en yrkeshögskola. Efter gymnasieutbildningen avlägger du studentexamen som ger dig allmän högskolebehörighet.

Du kan söka in till önskad läroanstalt. Utbildningsanordnaren beslutar vem som antas som studerande vid läroanstalten.

Den eftersträvade studietiden för gymnasieutbildningens lärokurs är tre år. Lärokurserna och de studier som ingår i dem mäts i studiepoäng. Lärokursen inom ramarna för gymnasieutbildningen avsedd för unga omfattar 150 studiepoäng. Studierna som ingår i lärokursen avsedd för unga har dimensionerats för heltidsstudier. Gymnasieutbildning ordnas också separat som lärokurser för vuxna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021