suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Gruppterapi

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Gruppterapi är strukturerad och målinriktad terapi för en viss tid och man utnyttjar kamratstöd. Deltagande i gruppterapin förutsätter att patienten är motiverad att kritiskt granska sin sjukdom och sin livssituation samt är beredd på att göra olika slags övningar.

De allmänna målen för gruppterapin är att man

- får aktuell information om sjukdomen

- identifierar symtom som är förknippade med sjukdomen

- hittar nya överlevnads- och hanteringssätt och tränar dem

- får stöd av andras erfarenheter.

För vem och på vilka villkor

Patienten kallas till en intervju där man bedömer huruvida gruppterapin lämpar sig för patienten och om den ges i rätt tid.

Servicen är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Med mentalvårdstjänster avses verksamhet som strävar efter att förhindra, lindra och vårda psykiska störningar och deras följder. Till mentalvårdstjänsterna hör också förebyggande arbete och att utveckla invånarnas levnadsförhållanden så att de stöder den mentala hälsan.

I praktiken syns mentalvårdstjänsterna bland annat som handledning, rådgivning och psykosocialt stöd för en person som behöver dem. Mentalvårdstjänsterna omfattar också undersökning, vård och rehabilitering av psykiska störningar.

Kommunerna ska se till att mentalvårdstjänster ordnas till exempel via hälsovårdscentraler och socialservicen. Mentalvårdstjänster tillhandahålls också av bland annat sjukvårdsdistrikt, församlingar, organisationer och privata serviceleverantörer. Psykiatrer, psykologer, psykiatriska sjukskötare, såsom depressionsskötare, och mentalvårdare främjar genom sitt arbete det psykiska välbefinnandet och funktionsförmågan. Vården av psykiska sjukdomar kan beroende på fallet ordnas antingen som öppen vård eller institutionsvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 19.5.2022