suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Gruppterapi

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Gruppterapi är strukturerad och målinriktad terapi för en viss tid och man utnyttjar kamratstöd. Deltagande i gruppterapin förutsätter att patienten är motiverad att kritiskt granska sin sjukdom och sin livssituation samt är beredd på att göra olika slags övningar.

De allmänna målen för gruppterapin är att man

- får aktuell information om sjukdomen

- identifierar symtom som är förknippade med sjukdomen

- hittar nya överlevnads- och hanteringssätt och tränar dem

- får stöd av andras erfarenheter.

För vem och på vilka villkor

Patienten kallas till en intervju där man bedömer huruvida gruppterapin lämpar sig för patienten och om den ges i rätt tid.

Servicen är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Psykiatriker, psykologer, psykiatriska sjuksköterskor och depressionssköterskor främjar genom sitt arbete psykiskt välbefinnande och handlingsförmåga. De också undersöker och behandlar mentalsjukdomar och andra störningar i den mentala hälsan.

Till mentalvårdstjänsterna hör också förebyggande arbete och att utveckla invånarnas levnadsförhållanden så att de stöder den mentala hälsan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 25.5.2020