suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Gruppfamiljedagvård

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

I gruppfamiljedagvård arbetar två eller tre familjedagvårdare som har högst fyra dagvårdsplatser var. Barngruppens storlek består av åtta till tolv barn under skolåldern. Gruppfamiljedagvård erbjuds i Vanda på finska.

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få småbarnspedagogik.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Man kan ansöka om en vårdplats till ett barn hos kommunens gruppfamiljedagvård som är småbarnspedagogik i enlighet med lagen om småbarnspedagogik.

Vanligtvis finns det två skötare i gruppen. Då kan gruppen samtidigt bestå av högst åtta barn som inte ännu är i grundläggande utbildning. Samtidigt med dem kan det i gruppen också finnas två barn i förskoleundervisning eller grundläggande utbildning. Av särskilda skäl kan tre skötare finnas i gruppen, då kan gruppen bestå av högst 12 barn.

Servicen tillhandahålls av

Vanda stad

Ansvarig för tjänsten

Vanda stad
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 9.12.2023