suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Gruppfamiljedagvård

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Kristinestads stad
Område: Kristinestad
Tjänsten erbjuds på: svenska, finska

Gruppfamiljedagvården fungerar utgående från samma principer som familjedagvården i eget hem. Grupperna är dock större och med flera vårdare.

Barnen kan vid behov p.g.a. föräldrarnas arbete få kvälls- och veckoslutsvård


Gör så här

  • Ansökningstiden för dagvårdsplatser annonseras i lokaltidningarna på våren. Dagvårdsplatser kan också ansökas året runt, ansökan skall ifyllas och inlämnas senast 4 månader innan önskad vård skall börja. Om behovet av dagvård inte kan förutses och behovet att snabbt få en vårdplats beror på att föräldrarna/föräldern har fått arbete, börjat studera eller omskola sig, skall ansökan ifyllas och inlämnas så snabbt som möjligt, dock två veckor innan vården skall börja.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgifterna för daghems- och familjedagvård bestäms enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Dagvårdens månadsavgift bestäms utgående från familjens storlek och bruttoinkomster.


Servicen tillhandahålls av: 
Kristinestads stad