suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Gruppfamiljedagvård

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

I gruppfamiljedagvården arbetar två familjedagvårdare i kommunens lokaler. Barngruppen består av åtta barn under skolåldern. Dessutom kan två barn i förskoleåldern eller i grundskolan placeras i gruppen på deltid.

Om ett gruppfamiljedaghem har tre vårdare, har en av dem till exempel barnskötar- eller närvårdarexamen. Då består gruppen av tolv barn.

Familjedagvårdarens chef är familjedagvårdsledaren i området.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få vård.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Föräldrarna betalar kommunen för vården.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Man kan ansöka om en vårdplats till ett barn hos kommunens gruppfamiljedagvård som är småbarnspedagogik i enlighet med lagen om småbarnspedagogik. Gruppfamiljedagvården är verksam i en lokal särskilt reserverad för syftet. Varje barn får en plan för småbarnspedagogik.

Vanligtvis finns det två skötare i gruppen. Då kan gruppen samtidigt bestå av högst åtta barn som inte ännu är i grundläggande utbildning. Samtidigt med dem kan det i gruppen också finnas två barn i förskoleundervisning eller grundläggande utbildning. Av särskilda skäl kan tre skötare finnas i gruppen, då kan gruppen bestå av högst 12 barn.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 24.10.2020