suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Grundutbildningen i årskurserna 1-6

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Staden anvisar varje barn en skolplats i barnets närskola. I Esbo är elevens närskola någon av skolorna i elevupptagningsområdet enligt elevens gatuadress. Elevupptagningsområdena är: Esboviken, Östra Alberga, Mellersta Esbo, Västra Alberga, Mattby–Olars, Norra Esbo och Hagalund. På vissa grunder har barnet rätt att börja i en annan skola än närskolan. Grunderna gäller språkstudier, språkbad eller hälsomässiga eller andra särskilda skäl. Under de två första skolåren lär man sig grundläggande färdigheter och kunskaper. Till dessa hör grundläggande färdigheter i läsning, skrivning, matematik, miljö och natur samt handarbete och gymnastik. I årskurserna 1–6 lär man sig ett eller två språk utöver modersmålet.

Timantalet för undervisning i grundskolan varierar enligt årskurs.

Alla läroämnen i grundskolan och timfördelningen av dem anges i skolans egen läroplan som man kan bekanta sig med på skolans webbplats.

För vem och på vilka villkor

De läropliktiga Esboborna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 25.10.2020