suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Grundstöd till jordbrukare

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Grundstödet betalas till jordbrukare över hela landet med utgångspunkt i stödberättigad jordbruksmark.

Du kan ansöka om grundstöd årligen i samband med den årliga ansökan i tjänsten Vipu eller på blankett 101B.

Gör så här

Stödet ansöker man om årligen i tjänsten Vipu eller på blankett 101B. Lämna in blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där jordbruket ligger.

För vem och på vilka villkor

Grundstöd kan fås av jordbrukare som har stödberättigad jordbruksmark. Stödbeloppet bygger på den stödberättigande arealen och antalet stödrätter under ansökningsåret

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLivsmedelsverket
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 25.3.2021