suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Grundlutbildningen i årskurserna 7–9

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

I årskurserna 7–9 studerar man gemensamma läroämnen enligt den nationella timfördelningen samt valfria ämnen. De gemensamma ämnena är samma i alla skolor. I årskurserna 7–9 har klasserna ämneslärare. Varje klass har en egen klass- eller gruppledare. Läroämnena och timfördelningen av dem anges i skolans egen läroplan som man kan bekanta sig med på skolans webbplats.

Eleverna har i medeltal 30 timmar per vecka.

Elever i Esbo kan avlägga hela sin grundskola i sin närskola. Elever som går i en enhetlig grundskola behöver inte byta skola när de börjar i årskurs 7. Andra elever i årskurs 6 får i början av året de börjar i högstadiet en elevuppgiftsblankett där den egna närskolan är angiven.

För vem och på vilka villkor

De läropliktiga Esboborna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 27.5.2020