suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Grundläggande yrkesutbildning

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Vid yrkesläroanstalter är det möjligt att avlägga en yrkesinriktad grundexamen, en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen. Den yrkesinriktade grundexamen omfattar 120 studieveckor. Den avläggs i regel på tre år. Examen leder till yrke. Efter examen kan man söka sig till arbetslivet eller studera vidare vid en högskola.

I studierna betonas inlärning av praktiska färdigheter. I studierna ingår alltid minst 20 studie-veckor inlärning i arbetet på arbetsplatser.

Ansökning till den grundläggande yrkesutbildningen för unga sker genom gemensam ansökan.

Det går också att avlägga en grundläggande yrkesexamen genom läroavtal. Läroavtalsbyrån vid vuxeninstitutet Stadin aikuisopisto ordnar läroavtalsutbildning.

Helsingfors stad ordnar grundläggande yrkesutbildning vid yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Även de medel som behövs för studierna är avgiftsfria för studerande vars läroplikt fortsätter på andra stadiet. Läroplikten fortsätter på andra stadiet om den studerande har avlagt nionde klass i grundskolan våren 2021 eller senare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Med yrkesutbildning avses grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning som leder till examen. Grundläggande yrkesutbildning som leder till examen är avsedd för ungdomar och vuxna.

Vid yrkesutbildning förvärvas kompetens inte bara vid läroanstalten, utan även på arbetsplatser och i webbutbildningsmiljöer. Varje studerande studerar efter sin egen plan och sina egna inlärningsbehov. Inlärning i arbetet ges stöd till exempel med läro- och utbildningsavtal. Den studerande kan söka sig till studierna och avlägga dem flexibelt, och numera är det också möjligt att avlägga studierna på en kortare tid än tidigare. Unga och vuxna erbjuds samma utbildningstjänster. Yrkesutbildningen ger den studerande beredskap att söka sig till högskolestudier.

För ordnandet av yrkesutbildning ansvarar kommuner, samkommuner, samfund, stiftelser eller statens affärsverk som beviljats tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenFostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 2.7.2022