suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kronoby kommun

Grundläggande utbildning

  • Tjänst
  • Kronoby
  • Offentlig tjänst

Den grundläggande utbildningen omfattar åk 1 - 9, efter det kan man söka sig till andra stadiets utbildningar. I vår kommun har vi tre skolor med åk 1 - 6 och en skola med åk 7 - 9.

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande utbildningen är utbildning i enlighet med läroplanen, som stöder elevernas utveckling som människor och medlemmar i samhället samt lär ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Den ger alla samma behörighet till fortsatta studier på andra stadiet.

Barn som stadigvarande bor i Finland blir läropliktiga det år de fyller sju år. Läropliktigheten upphör när de har avlagt lärokurserna i den grundläggande utbildningen eller när det har gått tio år sedan läroplikten började. Läroplikten kan förlängas på grund av en skada eller sjukdom. Vuxna kan avlägga den grundläggande utbildningens lärokurser till exempel på ett vuxengymnasium eller en folkhögskola och ett arbetarinstitut.

Servicen tillhandahålls av

Kronoby kommun

Ansvarig för tjänsten

Kronoby kommun
Ansvarig för texten: Kronoby kommun
Uppdaterad: 1.9.2023