suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Grundläggande utbildning (årskurserna 1-6)

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

En elev har rätt att gå i skola inom det elevupptagningsområde han eller hon bor i. Det är den skolan som är elevens s.k. närskola.

En elev har förstahandsrätt till en plats i

-sin egen närskola

-en annan lämplig skola för att kunna fortsätta med studierna i ett främmande språk

-en annan lämplig skola för att få undervisning i ett A-språk (franska eller tyska) som inte ordnas i den egna skolan

-en annan lämplig skola om den egna skolan av hälsoskäl eller andra särskilda orsaker inte är lämplig för eleven.

Under de två första skolåren lär sig eleverna baskunskaper och basfärdigheter. Till dessa hör läsning, skrivning, matematik, grundläggande kunskap om miljö och natur samt handarbete och gymnastik. I tredje årskursen inleds studierna i det första främmande språket. I årskurserna 1-6 studerar eleverna ett eller två språk utöver modersmålet.

Veckotimmar i olika årskurser

Minst

I årskurs 1-2 19

I årskurs 3-4 23

I årskurs 5-6 24

Sektorn för fostran och utbildning upprätthåller ett mångsidigt utbud av utbildning i Helsingfors på de båda inhemska språken.

I skolans egen läroplan finns information om alla grundskolans läroämnen och hur antalet timmar fördelas mellan dessa. Du kan bekanta dig med läroplanen på skolans webbplats.

För vem och på vilka villkor

Läroplikten börjar det år då barnet fyller sju år.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande utbildningen är utbildning i enlighet med läroplanen, som stöder elevernas utveckling som människor och medlemmar i samhället samt lär ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Den ger alla samma behörighet till fortsatta studier på andra stadiet.

Barn som stadigvarande bor i Finland blir läropliktiga det år de fyller sju år. Läropliktigheten upphör när de har avlagt lärokurserna i den grundläggande utbildningen eller när det har gått tio år sedan läroplikten började. Läroplikten kan förlängas på grund av en skada eller sjukdom. Vuxna kan avlägga den grundläggande utbildningens lärokurser till exempel på ett vuxengymnasium eller en folkhögskola och ett arbetarinstitut.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenFostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 25.5.2022