suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Grundläggande utbildning

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Den grundläggande utbildningen utgörs av avgiftsfri allmänbildande undervisning som meddelas alla barn som är permanent bosatta i Finland. Alla barn skall gå i skola; i Finland gäller den s.k. läroplikten. Läropliktsåldern börjar det år då barnet fyller 7 år och fortsätter tills barnet fyller 17 år, ifall barnet inte därförinnan har erhållit avgångsbetyg. Noggrannare uppgifter om undervisningen ge ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Elever i årskurs 1-9

Servicen tillhandahålls av

Åbo stad

Ansvarig för tjänsten

Åbo stad
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 29.8.2023