suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Grundläggande utbildning

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Den grundläggande utbildningen utgörs av avgiftsfri allmänbildande undervisning som meddelas alla barn som är permanent bosatta i Finland. Alla barn skall gå i skola; i Finland gäller den s.k. läroplikten. Läropliktsåldern börjar det år då barnet fyller 7 år och fortsätter tills barnet fyller 17 år, ifall barnet inte därförinnan har erhållit avgångsbetyg. Noggrannare uppgifter om undervisningen ger - skolornas egna läroplaner - Åbo stads kommunala läroplan - de riksomfattande principerna för planen för den grundläggande utbildningen. Den grundläggande utbildningen ger behörighet att ansöka till utbildning på andra stadiet (gymnasium eller yrkesutbildning).

För vem och på vilka villkor

Elever i årskurs 1-9

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkengelska, finska, svenska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 21.1.2022