suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Grundläggande konstundervisning

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Grundläggande konstundervisning är i första hand avsedd för barn och ungdomar.

Det handlar om målinriktad undervisning som framskrider från en nivå till en annan till exempel vid ett musik- och dansinstitut, bildkonst-, arkitekturs- och handarbetsskolor, teater- och cirkusskolor och ordkonstsskolor.

Vid grundläggande konstundervisning får studeranden färdigheter att uttrycka sig själv genom konst och om han eller hon så önskar att söka sig till yrkesinriktad utbildning på högskolenivå.

Undervisning kan ordnas av kommuner, kommunsammanslutningar, föreningar, stiftelser och statliga läroinrättningar. Undervisningen grundar sig på den riksomfattande läroplanen.

Gör så här

Anmäl dig med.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Skäliga avgifter får tas ut av eleverna för undervisningen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande konstundervisningen är huvudsakligen avsedd för barn och ungdomar. Undervisningen är målinriktad och går från en nivå till en annan och anordnas vid konstskolor och medborgarinstitut.

I den grundläggande konstundervisningen lär sig studeranden färdigheter att uttrycka sig själv med hjälp av konst och kan söka sig till yrkesutbildning eller utbildning på högre stadiet inom konst.

Undervisningen kan anordnas av kommuner, samkommuner, föreningar, stiftelser och statens läroanstalter. Undervisningen grundar sig på nio grunder för läroplanen för den nationella fördjupade och allmänna lärokursen i konstundervisning.

Lag om grundläggande konstundervisning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 9.9.2021