suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Grundläggande konstundervisning

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Den grundläggande konstundervisningen riktar sig i första hand till barn och unga. Undervisningen är målinriktad och arrangeras i Åbo på musik och dans läroanstalter, i bildkonst - och hantverksskolor, i teater- och ordkonstskolor.

Eleven får färdigheter i att uttrycka sig med hjälp av konst och kan vid önskan söka sig till fortsatta yrkes- och högskolestudier inom konstområdet i fråga. Den grundläggande konstundervisningen grundar sig på landsomfattande, av Utbildningsstyrelsen fastställd läroplan för den grundläggande konstundervisningen. Utbildningsstyrelsen har fastställt läroplansgrunderna för fördjupad och allmän lärokurs.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 3.2.2020