suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Befolkningsregistercentralen

Granskning av fullmakter med Suomi.fi-fullmakter och fullmaktsregistret

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Område

nationell
Tjänsten erbjuds på finska, svenska, engelska

Med hjälp av Suomi.fi-fullmakterna kan en organisation granska en persons rätt att uträtta ärenden för en annan persons eller ett annat företags del. Tjänsten granskar rättigheterna direkt ur de befintliga registren (t.ex. befolkningsdatasystemet och handelsregistret) och förmedlar informationen automatiskt till organisationens elektroniska kundtjänst. Därtill byggs ett nationellt fullmaktsregister upp i tjänsten. En organisation kan ansluta sig till det nationella fullmaktsregistret. Då kan medborgare eller företags representanter skapa fullmakter för organisationens kundtjänst. En bank kunde till exempel ansluta sig till fullmaktsregistret, varefter en medborgare kan ge en annan person fullmakt att sköta sina bankärenden i banken i fråga. Suomi.fi-fullmakter är avsedda för både den offentliga och privata sektorn.


Gör så här

Bekanta dig med Suomi.fi-fullmakter på Esuomi.fi och påbörja användningen efter detta och de nödvändiga förberedelserna.


För vem och på vilka villkor

Att använda tjänsten förutsätter att tjänsten tas i bruk och att användarvillkoren godkänns. Organisationens kundtjänst ska använda sig av en stark identifiering i sin identifieringstjänst. En organisation som utnyttjar tjänsten ska verkställa anslutningen till Suomi.fi-informationsleden genom gränssnittet samt tillägga roll- och fullmaktsförfrågningar i sin egen tjänsts funktioner. Därtill ska organisationen göra de nödvändiga ändringarna i gränssnittet och applikationen i sitt kundtjänstsystem. Organisationen behöver BDS-datatillstånd och Befolkningsregistercentralens servercertifikat om tjänsten används via Suomi.fi-informationsleden.


Servicen tillhandahålls av: 
Befolkningsregistercentralen