suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Godkännande som vapensamlare.

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Polisstyrelsen godkänner vapensamlare och återkallar godkännanden.

Gör så här

Ansökan inlämnas personligen på polisinrättningen. En sammanslutnings eller stiftelses ansökan lämnas av den vapenansvariga.

För vem och på vilka villkor

Som vapensamlare kan godkännas en fysisk person som fyller de lagstadgade kraven. Som vapensamlare kan godkännas ett sammanslutning eller en stiftelse som är registrerad i Finland eller som sköter offentliga uppdrag i Finland, och som på grundval av syftet med verksamheten och övriga omständigheter kan anses lämplig att inneha skjutvapen och vapendelar och som har en lagenlig vapenansvarig.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPolisen
Ansvarig för tjänstenPolisen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 15.3.2020