suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Geriatrisk dagrehabilitering

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Vården på den geriatriska dagrehabiliteringsavdelningen innefattar rehabiliteringsstödjande vårdarbete samt olika sjukvårdsåtgärder. I den geriatriska dagrehabiliteringen bedöms klientens funktionsförmåga och möjligheter att klara sig hemma. Detta sker t.ex. så, att klientens återstående resurser kartläggs i de dagliga sysslorna under vårdperioden. Vårdperioden omfattar också en vårdplan över hur klienten bäst kan stödjas i att klara sig hemma på ett sådant sätt att de återstående krafterna utnyttjas. Syftet är också att upprätthålla aktiviteten och verksamhetsförmågan och så vitt möjligt förbättra den.

För att komma till den geriatriska dagrehabiliteringen krävs remiss av en läkare eller skötare. Klienterna kommer vanligen från ett sjukhus, hemvården eller en hälsostation. Den geriatriska dagrehabiliteringen är verksam under dagtid, dvs. klienterna kommer på morgonen och återvänder hem på eftermiddagen. En vårdperiod räcker 3 månader, och besöken sker en gång i veckan eller oftare vid behov.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 23.1.2019