suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Gemenskapligt boende

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Gemenskapligt boende är ett alternativ när din funktionsförmåga är nedsatt på grund av ålder, sjukdom eller andra liknande orsaker och ditt behov av vård och omsorg har ökat. Ett tryggt boende kan inte längre ordnas i ditt tidigare hem, men du har inte ett konstant behov av hjälp på natten.

Gemenskapligt boende stödjer dig att leva ett individuellt liv och upprätthålla ditt välbefinnande, din h ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Du kan ansöka till gemenskapsboende när du inte längre kan bo tryggt i ditt eget hem med stöd av öppenvården. Du har dock inte ett kontinuerligt hjälpbehov på nätterna.

Tjänsten kan beviljas till dig om din funktionsförmåga är nedsatt och du i regel klarar av den dagliga livsföringen med assistans av en person eller ett hjälpmedel. Som hjälp för att bedöma situationen som helhet används olika slags mätare för bedömning av den fysiska, psykiska, kognitiva eller sociala funktionsförmågan. Förutsättningen för att få tjänsten är att tjänsterna inom hemvården, närståendevård eller andra tjänster som stöder boendet i hemmet redan har provats, men konstaterats vara otillräckliga.

Privata serviceproducenters servicehus väljer själv sina boende.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 22.3.2023