suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Fysioterapitjänster

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Fysioterapi innebär undersökning och behandling för att bedöma, bota, förebygga eller lindra problem som uppstått i rörelse- och stödjeorganen (muskler, leder, skelett och nerver).

Fysioterapin hör till Rehabiliteringens serviceenhet.

Fysioterapeuten handleder och ger rådgivning, terapeutisk träning och behandling samt bedömer hjälpmedelsbehovet.

Fysioterapeuten planerar, stöder självständig träning och strävar till att öka dina förutsättningar att klara dig i hemmet. Träningens målsättning kan också vara att upprätthålla arbetsförmågan. Vi strävar också efter att förebygga försvagad rörelse- och funktionsförmåga och olycksfall samt att återställa funktionsförmågan till bästa möjliga nivå.

Behandlingen baserar sig på dina egna målsättningar och är ett samarbete mellan terapeut och dig som klient. Vid behov kan samarbete med övriga yrkesgrupper eller med ett rehabiliteringsteam vara aktuellt.

Fysioterapin förverkligas på avdelningar, som polikliniska besök enskilt eller i grupp. Terapin kan vi också utföra i hemmet som hemrehabilitering.

Direktmottagning

Direktmottagning innebär besök hos fysioterapeut utan läkarremiss. Du kan få en tidsbokning till vår direktmottagning via telefonrådgivningen.

Du får ett besök för bedömning av dina problem och handledning i terapeutisk träning.

För vem och på vilka villkor

Till fysioterapin kommer du med remiss av läkare eller via kontakt till telefonrådgivningen. På läkarremiss från hvc-mottagningarna kan vi ge högst 5 individuella terapibesök. Du sätts i en kö och vi kontaktar dig då det är din tur.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Vi fakturerar en avgift för dina fysioterapibesök.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Fysioterapi är medicinsk rehabilitering som syftar till att ta bort smärta och förbättra rörelse-, funktions- och arbetsförmågan. Fysioterapi grundar sig på en intervju med och en undersökning av patienten samt en klinisk slutledning utifrån dessa. Fysioterapi omfattar handledning, rådgivning, terapeutiska övningar och manuell terapi.

I fysioterapin behandlas till exempel smärtor i stöd- och rörelseorganen samt olika rörelse- och belastningsskador. I vården betonas patientens egen aktivitet.

Fysioterapeuten undersöker patientens hållning, bedömer rörligheten och försöker hitta orsaken till problemet. Han eller hon gör upp ett övningsprogram för patienten och handleder och ger råd om övningarna. Fysioterapeuten bedömer också hur behandlingen framskrider vid varje besök.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 10.8.2020