suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Fysioterapitjänster

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst

Grankulla stad erbjuder fysioterapitjänster åt Grankullabor i alla åldrar. Med hjälp av fysioterapi stöder man funktionsförmågan, de egna resurserna och individens möjligheter att klara sig på egen hand.

Fysioterapiremiss från Grankulla hälsostation, Jorvs sjukhus eller sjukvårdsdistriktet (HNS) berättigar till fysioterapi vid hälsocentralen. Fysioterapeuten bedömer terapibehovet med hjälp av en fysioterapeutisk undersökning. Målen för fysioterapin slås fast tillsammans med klienten.

Individuell fysioterapi ca 1–5 gånger.

Hjälpmedel lånas ut i anslutning till fysioterapin.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Fysioterapi är medicinsk rehabilitering som syftar till att ta bort smärta och förbättra rörelse-, funktions- och arbetsförmågan. Fysioterapi grundar sig på en intervju med och en undersökning av patienten samt en klinisk slutledning utifrån dessa. Fysioterapi omfattar handledning, rådgivning, terapeutiska övningar och manuell terapi.

I fysioterapin behandlas till exempel smärtor i stöd- och rörelseorganen samt olika rörelse- och belastningsskador. I vården betonas patientens egen aktivitet.

Fysioterapeuten undersöker patientens hållning, bedömer rörligheten och försöker hitta orsaken till problemet. Han eller hon gör upp ett övningsprogram för patienten och handleder och ger råd om övningarna. Fysioterapeuten bedömer också hur behandlingen framskrider vid varje besök.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avGrankulla stad
Ansvarig för tjänstenGrankulla stad
Område Grankulla
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Grankulla stad
Uppdaterad: 22.9.2020