suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kristinestads stad

Fysioterapi tjänster

  • Tjänst
  • Kristinestad
  • Offentlig tjänst

Fysioterapin erbjuder service åt kommuninvånare som befrämjar hälsa och funktionsförmåga.

För vem och på vilka villkor

Till fysioterapi krävs läkarremiss antingen via egen hvcläkare eller annat sjukhus el.dylikt

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Besöksavgift 11,50€, bassäng avgift 5€. Avgiftsfria t jänster är hjälpmedelsservice(utprovning, handledning, utlåning), fysioterapi åt barnrådgivnings- eller skolhälsovårdens klienter, seriebehandling åt barn under 18 år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Fysioterapi är medicinsk rehabilitering som syftar till att ta bort smärta och förbättra rörelse-, funktions- och arbetsförmågan. Fysioterapi grundar sig på en intervju med och en undersökning av patienten samt en klinisk slutledning utifrån dessa. Fysioterapi omfattar handledning, rådgivning, terapeutiska övningar och manuell terapi.

I fysioterapin behandlas till exempel smärtor i stöd- och rörelseorganen samt olika rörelse- och belastningsskador. I vården betonas patientens egen aktivitet.

Fysioterapeuten undersöker patientens hållning, bedömer rörligheten och försöker hitta orsaken till problemet. Han eller hon gör upp ett övningsprogram för patienten och handleder och ger råd om övningarna. Fysioterapeuten bedömer också hur behandlingen framskrider vid varje besök.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKristinestads stad
Ansvarig för tjänstenKristinestads stad
Område Kristinestad
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kristinestads stad
Uppdaterad: 2.3.2020