suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fysioterapi

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Fysioterapi är individuell eller gruppterapi som främjar och upprätthåller människans rörelse- och funktionsförmåga samt stöder människans egenvård.

Fysioterapins telefontjänst:

vardagar kl. 8 - 15, tfn 09 3106 7000.

Fysioterapin har återuppringningstjänst.

Gör så här

För vem och på vilka villkor

För att anlita stadens fysioterapi bör personen ha klientskap hos stadens hälsostation.

Behovet av fysioterapi bedöms huvudsakligen hos hälsostationen antingen per telefon eller via e-tjänster, då personen får anvisningar och råd för egenvård.

Om det behövs en mottagningstid för besvär i rörelseorganen hänvisas klienten i första hand till fysioterapins mottagning eller vid behov till läkare.

Läkaren kan rekommendera fysioterapimottagning, då hen ger patienten fysioterapins kontaktuppgifter för tidsbokning.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Fysioterapi är medicinsk rehabilitering som syftar till att ta bort smärta och förbättra rörelse-, funktions- och arbetsförmågan. Fysioterapi grundar sig på en intervju med och en undersökning av patienten samt en klinisk slutledning utifrån dessa. Fysioterapi omfattar handledning, rådgivning, terapeutiska övningar och manuell terapi.

I fysioterapin behandlas till exempel smärtor i stöd- och rörelseorganen samt olika rörelse- och belastningsskador. I vården betonas patientens egen aktivitet.

Fysioterapeuten undersöker patientens hållning, bedömer rörligheten och försöker hitta orsaken till problemet. Han eller hon gör upp ett övningsprogram för patienten och handleder och ger råd om övningarna. Fysioterapeuten bedömer också hur behandlingen framskrider vid varje besök.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 17.9.2023