suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Fysioterapi

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Fysioterapi är medicinsk rehabilitering vars syfte är att förbättra och/eller upprätthålla rörelse- och funktionsförmågan hos personer i olika åldrar.

Fysioterapi behövs om funktionsförmågan har sänkts till följd av en sjukdom, en sjukdoms följdtillstånd, en medfödd skada, en olycka eller åldrande. Fysioterapi stöder även klientens förmåga att klara sig självständigt och använda sina egna krafter.

Fysioterapi är en del av primärvården.

Till fysioterapin får man komma och få handledning och rådgivning utan läkares remiss.

Gör så här

Du kan fråga om dina möjligheter att få fysioterapi genom att ringa fysioterapin på vardagar kl. 11:30–12:30.

Du kan också lämna ringbud i svararen dygnet runt.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Besöksavgift: 11,40 €, uppbärs för max. 45 gånger/år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Fysioterapi är medicinsk rehabilitering som syftar till att ta bort smärta och förbättra rörelse-, funktions- och arbetsförmågan. Fysioterapi grundar sig på en intervju med och en undersökning av patienten samt en klinisk slutledning utifrån dessa. Fysioterapi omfattar handledning, rådgivning, terapeutiska övningar och manuell terapi.

I fysioterapin behandlas till exempel smärtor i stöd- och rörelseorganen samt olika rörelse- och belastningsskador. I vården betonas patientens egen aktivitet.

Fysioterapeuten undersöker patientens hållning, bedömer rörligheten och försöker hitta orsaken till problemet. Han eller hon gör upp ett övningsprogram för patienten och handleder och ger råd om övningarna. Fysioterapeuten bedömer också hur behandlingen framskrider vid varje besök.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 9.8.2021