suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Fysioterapi

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

För att förhindra spridningen av coronaviruset försöker vi i mån av möjlighet ordna fysioterapin genom distans- och telefonkontakt.

Klienten kan vara i kontakt gällande ärenden kring fysioterapin enligt följande:  

 

Fysioterapins centraliserade  tidsbokning.

tel. (09) 2968 3330

må-to kl. 8-9 och 13-14

Man kan även lämna ringbud i svararen vid övriga tider.

 

eller kontakta egen terapeut för eventuell telefon- och distanshandledning. Enligt överenskommelse kan besök även göras på mottagningen.

 

Hjälpmedelsärenden

Förfrågningar vardagar kl. 11-12

tel. (09) 2968 3331 eller lämna ringbud i svararen.

Verksamheten omfattar bedömning, handledning, uppföljning och gruppverksamhet. Vid lindrigare besvär i stöd- och rörelseorgan kan man reservera tid hos fysioterapeut på eget initiativ eller med remiss för en konsultation. Efter skador och operationer samt vid andra tillfälliga svåra funktionsstörningar ordnas individuell fysioterapi och då förutsätter vi remiss av hälsocentral- eller sjukhusläkare.

Deltagande i fysioterapigrupper rekommenderas i rehabiliteringsskede vid problem i stöd- och rörelseorganen, efter operationer och vid neurologiska sjukdomar. Grupperna samlas 1-2 gånger i veckan och innehåller träning, information och handledning. Fysioterapeuten kartlägger behovet och bedömer individuellt vilken grupp är ett lämpligt alternativ.

Fysioterapi för barn

Ni kan vända Er till fysioterapin om Ni oroar Er för barnets motoriska utveckling, då den är fördröjd eller avvikande. Tid för en konsultation kan reserveras på eget initiativ eller på rekommendation av hälsovårdare, lärare, daghemspersonal eller läkare på hälsocentralen eller i specialsjukvården. Vid behov av längre terapier förutsätter vi samarbete med läkare (remiss). Servicen är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKyrkslätt kommun
Ansvarig för tjänstenKyrkslätt kommun
Område Kyrkslätt
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 30.6.2020