suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Fysioterapi

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Klienterna kan ta kontakt i ärenden som gäller fysioterapi enligt följande:

Centraliserad tidsbokning av fysioterapi

tfn (09) 2968 3330

må–to kl. 8–9 och 13–14

Övriga tider kan du be om återuppringning i telefonsvararen.

Om du bokade tid till fysioterapin är det önskvärt att du skriver ut och fyller i följande förhandsuppgiftsblankett före mottagningen – TACK

Förhandsuppgiftsblankett

Besökavgift

Vuxna (18 år fyllda) betalar 11,40 €/gång för individuellt besök och 5,70 €/gång för gruppbesök. 

 

I fysioterapin omfattar vården undersökning, handledning, uppföljning och gruppverksamhet.

P.g.a. lindrigare besvär i stöd- och rörelseorgan kan man reservera tid till konsultation hos fysioterapeut på eget initiativ eller efter rekommendation av läkare eller annan person inom hälsovården.

Inom fysioterapin finns också direktmottagning. Med direktmottagning avses första besöket hos fysioterapeuten. En klient med stöd- och rörelseorganssymtom kan söka sig dit i stället för att besöka läkaren. Fysioterapeuten undersöker patienten, ger smärtvårdsinstruktioner och ordnar vid behov smärtlindringen som behövs via läkaren och ger instruktioner för självständig träning. Vid behov kan man skriva sjukledighetsintyg för 1–3 dagar och göra en plan för fortsatt vård, hänvisa patienten till uppföljningsbesök hos fysioterapin eller till läkaren.

Fysioterapigrupperna passar i rehabiliteringsskedet för många, t.ex. i begynnelseskedet av stöd- och rörelseorgansproblem och efter operationer samt vid neurologiska sjukdomar. Grupperna samlas en gång i veckan och omfattar utöver träning också information och handledning. För deltagande förutsätts en inledande kartläggning av en fysioterapeut, i samband med vilken bedöms om gruppverksamhet är ett lämpligt alternativ.

Fysioterapi för barn

Ni kan vända er till fysioterapin, om ni är oroliga över er babys motoriska utveckling i tidig ålder eller ert barns motoriska utveckling när barnet inte ännu går i skola och ni misstänker att utvecklingen är fördröjd eller avvikande. Tid för en konsultation kan reserveras på eget initiativ, men oftast gör rådgivningen en rekommendation för utvärdering och handledning eller primär- eller specialistvården ger en remiss till terapi.

Hjälpmedelsärenden

Förfrågningar vardagar kl. 11–12

tfn (09) 2968 3331 eller lämna ett meddelande på telefonsvararen

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKyrkslätt kommun
Ansvarig för tjänstenKyrkslätt kommun
Område Kyrkslätt
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 22.10.2021