suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Fysioterapi

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Fysioterapi främjar och hjälper klienten att uppehålla hälsan samt rörelse- och funktionsförmågan. Fysioterapi stöder även klientens förmåga att klara sig självständigt och använda sina egna krafter. Fysioterapi behövs om funktionsförmågan har sänkts till följd av en sjukdom, en sjukdoms följdtillstånd, en medfödd skada, en olycka eller åldrande.

För vem och på vilka villkor

För åbobor, remiss av en läkare vid social- och hälsovårdsväsendet fordras

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 7.10.2021