suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Fysioterapeutiska tjänster

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Målet med fysioterapi är att erbjuda klienten sätt att upprätthålla eller återställa funktionsförmågan så att hen klarar sig i vardagen så självständigt som möjligt. Klienten aktiveras och ges handledning i samarbete med andra sakkunniga, så att hen kan själv ta ansvar för sin hälsa och sin funktionsförmåga samt för val som har att göra med främjandet av dem.

Vid direktmottagning bedömer fysioterapeuten klientens funktionsförmåga och orsaken till smärtan eller symtomet. Klienten aktiveras och ges handledning i samarbete med andra sakkunniga, så att hen kan själv ta ansvar för sin hälsa och sin funktionsförmåga samt för val som har att göra med främjandet av dem.

Gör så här

Du kan boka tid till fysioterapeutens direktmottagning via din lokala hälsostation.

Tidsbokningslinjens skötare gör en bedömning av vårdbehovet och på basis av bedömningen styrs klienten till fysioterapeutens direktmottagning eller till läkarmottagningen vid sin egen hälsostatiob.

Soite erbjuder fysioterapeutisk direktmottagning vid verksamhetsstället i Karleby. Direktmottagning innebär att klienten kommer vid behov utan läkarremiss direkt till en fysioterapeuts mottagning. Genom fysioterapeuternas direktmottagning försöker man se till att en person med akuta symtom i stöd- och rörelseorganen kommer snabbt till vård.

För vem och på vilka villkor

Du behöver inte läkarremiss för att komma till fysioterapeutens direktmottaggning. Direktmottagningen är avsedd för personer som fyllt 18 år och som haft besvär med stöd- och rörelseorganen i under tre månader.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Fysioterapi är medicinsk rehabilitering som syftar till att ta bort smärta och förbättra rörelse-, funktions- och arbetsförmågan. Fysioterapi grundar sig på en intervju med och en undersökning av patienten samt en klinisk slutledning utifrån dessa. Fysioterapi omfattar handledning, rådgivning, terapeutiska övningar och manuell terapi.

I fysioterapin behandlas till exempel smärtor i stöd- och rörelseorganen samt olika rörelse- och belastningsskador. I vården betonas patientens egen aktivitet.

Fysioterapeuten undersöker patientens hållning, bedömer rörligheten och försöker hitta orsaken till problemet. Han eller hon gör upp ett övningsprogram för patienten och handleder och ger råd om övningarna. Fysioterapeuten bedömer också hur behandlingen framskrider vid varje besök.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 8.7.2020