suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Fysiatriska polikliniken

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

På fysiatriska polikliniken undersöker, vårdar och rehabiliterar en fysiater (rehabiliteringsläkare) alla sjukdomar eller skador inom stöd- och rörelseorganen, inklusive funktionsstörningar i nervstrukturer och efterskador i ryggmärgen. Fysiatern ansvarar också för rehabiliteringen efter hjärnskador tillsammans med neurologen.

Fysiatriska polikliniken är en tidsbeställningspoliklinik. Polikliniken är en del av Fysiatriska enheten och samarbetar med Smärtrehabiliteringen och Enheten för rehabiliteringsundersökningar.

Vårdens och rehabiliteringens främsta mål är att återskapa den bästa möjliga funktionsförmågan och delaktigheten i livet.

Hur undersöker fysiatern?

Diagnostiken baseras på en intervju med dig om dina symptom, manuell undersökning av dina funktioner samt analys av tidigare radiologiska undersökningar. Den klinisk/medicinska utredningen kan ibland behöva kompletteras med röntgen, CT, MRI eller ENMG.

Fysiatern skapar en helhetsbild av din situation och eventuell påverkan på aktivitet och delaktighet. Tillsammans med dig gör fysiatern upp en vård- och rehabiliteringsplan.

Hurudan vård och rehabilitering får du?

Vården och rehabiliteringen kan innehålla allt som kan förbättra din funktion. Samarbete med andra specialiteter som neurologi, reumatologi, kirurgi, ortopedi, anestesi, inremedicin, företagshälsovård och allmänmedicin är viktig. Fysiatern samarbetar med fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, sjukskötare samt socialarbetare i rehabiliteringen.

Gör så här

Du får en remiss från företagsläkare, allmänläkare eller specialistläkare.

Efter att vi fått din remiss sätter vi den i kö och sänder dig ett infobrev om kösituationen och den ungefärliga väntetiden. Då det är din tur kallar vi dig till polikliniken med ett kallelsebrev.

Fysiatriska polikliniken har ett nära samarbete med teamet på smärtrehabiliteringen och utgående från remissen bedömer vi ibland att det behövs en bredare bedömning av situationen. Då sätter vi remissen i kö för rehabiliteringsutredning i team. Den rehabiliteringen är vanligen tre dagar lång.

För vem och på vilka villkor

Du kan komma till oss med remiss från företagsläkare, allmänläkare eller specialistläkare.

Orsak till remitteringen är ofta utredning av långvarig smärta, bedömning av arbetsförmåga och rehabilitering.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Vi fakturerar en poliklinikavgift för dina besök på fysiatriska polikliniken.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 29.7.2020