suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Fyrverkeripjäser

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Konsumentfyrverkeripjäser (fyrverkeripjäser som säljs i affärer)

Fyrverkeri är tillåtet utan en separat anmälan till räddningsmyndigheterna från 31.12 kl. 18.00 till 1.1 kl. 02.00. Om användning av fyrverkeripjäser under övriga tider ska meddelas minst fem dygn innan evenemanget åt den lokala räddningsmyndigheten. Anmälan görs genom Användning av fyrverkeripjäser-blanketten.

Fyrverkeripjäser för professionellt bruk (fyrverkeriuppvisningar)

Ordnandet av en fyrverkeriuppvisning ska anmälas till den lokala polisinrättningen senast sju dygn före evenemanget. Polisen ber vid behov om ett utlåtande från räddningsmyndigheten. Polisen meddelar dessutom räddningsmyndigheterna och nödcentralen om uppvisningen.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Anmälan om fyrverkerier ska göras på förhand om man ämnar ordna ett fyrverkeri vid någon annan tidpunkt än under nyårsnatten. Om räddningsverket godkänner anmälan och ger tillstånd till fyrverkeriet ger det samtidigt tillstånd att skaffa fyrverkeripjäserna och förvara dem.

Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 14.8.2022