suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands räddningsverk

Fyrverkerier

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Konsumentfyrverkerier (fyrverkeripjäser som säljs i affärerna):

Användning av fyrverkeripjäser utan anmälan till räddningsmyndigheten är tillåten på nyårsnatten kl. 18.00–02.00. Under andra tidpunkter ska användningen anmälas till räddningsmyndigheten på orten åtminstone fem dygn före tillställningen. Anmälan görs på blanketten för anmälan om fyrverkeri (Ilotulitteiden käyttö, på finska).

Prof ...

Gör så här

pelastuslaitos(at)espoo.fi

palotarkastaja(at)espoo.fi

För vem och på vilka villkor

Blanketten för anmälan om fyrverkeri:

https://pelastustoimi.fi/sv/arende/elektroniska-meddelanden/anmalan-om-privat-anvandning-av-fyrverkeripjaser

Servicen tillhandahålls av

Esbo stad

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands räddningsverk
Ansvarig för texten: Västra Nylands räddningsverk
Uppdaterad: 17.9.2023