suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Funktionshinderservicens kontaktuppgifter

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Det finns många olika tjänster för personer med funktionsnedsättning och deras närstående.

Ofta kan tjänsterna ordnas med primärtjänster som är avsedda för alla kommuninvånare och i samarbete med olika instanser. Om primärtjänsterna inte är tillräckliga, kan tjänster enligt handikappservicelagen och specialomsorgslagen också beviljas. Personer med funktionsnedsättning kan få hjälp och handledning av funktionshinderservicens anställda för att hitta just de tjänster och stödformer som de behöver.

Personliga klientbesök hos funktionshinderservicen ordnas med tidsbeställning.

Gör så här

Du kan fylla i en ansökan om handikappservice och ansökan om färdtjänst i Mina tjänster. Välj "Socialservice" och därifrån "Ansökan om handikappservice" eller "Ansökan för färdtjänst".

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 27.9.2021