suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Frivilligverksamhet, Medling vid brott och tvister

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Syftet med medlingsverksamheten är att erbjuda ett alternativt sätt att reda upp och avgöra konflikter som orsakats av brott och tvister. Medlingen är frivillig, opartisk, avgiftsfri och konfidentiell för alla parter. För att medling ska kunna ordnas förutsätts samtycke från alla parter, vad gäller minderåriga även vårdnadshavarnas samtycke.

Under medlingsförhandlingar diskuterar parterna i bro ...

Gör så här

sovittelutoiminta@vantaa.fi

För vem och på vilka villkor

Parterna i brott och tvister, den minderåriges vårdnadshavare, polisen eller åklagaren och andra myndigheter kan lämna ett initiativ till medling hos en medlingsbyrå. I frågor som gäller våld i nära relationer kan initiativ endast lämnas av polisen eller åklagaren. Medlingsbyrån bedömer tillsammans mellan parterna om ärendet är lämpligt för medling.

Servicen tillhandahålls av

Vanda stad

Ansvarig för tjänsten

Vanda stad
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 2.3.2024