suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Fritidsverksamhet

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Område

Helsingfors
Tjänsten erbjuds på finska, svenska, engelska

Under semestertiderna ordnas bl.a. kurser, resor, läger och utflykter. Årligen ordnas även flera ungdomsevenemang.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

En klient inom barnskyddet eller annan socialservice kan få stöd för hobby- eller klubbverksamhet. Syftet med stödet är att möjliggöra långvarig hobbyverksamhet eller annat deltagande. Man kan till exempel få stöd för klubb- eller kursavgifter eller för att skaffa redskap som är nödvändiga för hobbyn.

Vissa föreningar och organisationer erbjuder hobbymöjligheter för barn och unga från mindre bemedlade familjer gratis eller till låga kostnader. Man kan fråga kommunen eller de som ordnar hobby- och klubbverksamhet om rabatter.


Servicen tillhandahålls av: 
Helsinfors stad