suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Fridlysning av markområde för en viss tid

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Markägaren kan erbjuda sitt område för fridlysning som en del av METSO-handlingsplanen. Alternativt kan initiativet komma från NTM-centralen t.ex. för att fridlysa ett flygekorrsområde.

Om området lämpar sig för fridlysning är slutresultatet ett underskrivet avtal över fridlysning av området, som antecknas i fastighetsregistret.

Genom fridlysning för en viss tid främjar man bevarandet av naturens mångfald. Markägaren får en ersättning för den ekonomiska förlusten.

Gör så här

Närmare uppgifter, anvisningar och blanketter finns på webbplatsen metsonpolku.fi. För ärendeuträttning används i första hand den elektroniska blanketten.

För vem och på vilka villkor

För att använda tjänsten behövs objektets fastighetsbeteckning.

Ytterliga information om området lämpar sig för fridlysning för en viss tid finns på webbplatsen metsonpolku.fi och miljöministeriets webbplats.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Mellersta Finland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 23.3.2021