suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Oikeusministeriö

Fråga de unga

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Enligt ungdomslagen ska unga ordnas möjligheten att delta i behandlingen av ärenden som gäller ungdomsarbete och -politik på lokal och regional nivå. Dessutom ska de unga höras i ärenden som gäller dem. Enligt kommunallagen ska fullmäktige även se till att kommunens alla invånare och serviceanvändare har förutsättningar att delta i och påverka kommunens verksamhet.

Barnens åsikter ska beaktas enligt barnets ålder och utvecklingsnivå. Enligt Finlands grundlag ska barn behandlas jämlikt som individer och de ska ha rätt till inflytande enligt sin utvecklingsnivå i frågor som gäller dem själva.

Gör så här

För att höra de ungas åsikter och delaktiggöra dem kan t.ex. de ungas påverkargrupper såsom ungdomsfullmäktige och olika aktörsgrupper användas. Även enkäter, sociala medier, diskussionsforum och webbtjänster såsom Ungasidéer.fi användas för att delaktiggöra de unga.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avOikeusministeriö
Ansvarig för tjänstenOikeusministeriö
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Oikeusministeriö
Uppdaterad: 5.8.2020