suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation FPA

FPA:s stöd för pensionärer

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst
  • folkpension
  • garantipension
  • pensionsstöd
  • bostadsbidrag för pensionstagare
  • barnförhöjning
  • fronttillägg
  • pensioner i internationella situationer

För vem och på vilka villkor

htt://www.fpa.fi/pensionar

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFPA
Ansvarig för tjänstenFPA
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: FPA
Uppdaterad: 23.3.2020