suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation FPA

FPA:s handikappbidrag och tjänster för personer med funktionsnedsättning

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

FPA stödjer långtidssjuka och personer med funktionsnedsättning när det gäller funktionsförmågan och förmågan att klara sig i vardagen samt deltagande i studier och arbete.

FPA:s handikappbidrag och tjänster för personer med funktionsnedsättning är:

  • handikappbidrag för personer under 16 år
  • handikappbidrag för personer över 16 år
  • vårdbidrag för pensionstagare
  • tolktjänst för personer med fu ...

Gör så här

I allmänhet ska man själv ansöka om förmåner från FPA. Du kan även befullmäktiga en annan person att sköta ärenden för dig. Sjukvårdsersättningar, läkemedelsersättningar och reseersättningar kan emellertid beviljas utan ansökan som så kallad direktersättning.

De flesta av förmånerna kan man ansöka om på nätet i e-tjänsten MittFPA. Där kan du också skicka in bilagor till ansökan och meddela förändringar samt se hur behandlingen av din ansökan framskrider och kontrollera utbetalningsdagarna för stödet.

Om du behöver hjälp kan du ringa FPA:s telefontjänst eller besöka ett av FPA:s serviceställen.

Servicen tillhandahålls av

FPA

Ansvarig för tjänsten

FPA
Ansvarig för texten: FPA
Uppdaterad: 19.5.2023