suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Fosterundersökningar under graviditeten

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Under graviditeten kan den blivande modern genomgå olika undersökningar.

Fosterundersökningar

Den blivande modern remitteras till fosterundersökningar av rådgivningsbyrån. Det är möjligt att upptäcka en stor del av fostren med Downs syndrom i början av graviditeten.

Första undersökningen

Första undersökningen görs under graviditetsveckorna 10-13+6. Ultraljudundersökningen görs vid det förlossningssjukhus där barnet ska födas. Därför väljs förlossningssjukhuset redan vid första besöket på rådgivningsbyrån. Genom undersökningen utreds hur långt graviditeten framskridit, antalet foster och om fostrets nacke är svullen. Exceptionellt kraftig svullnad i nacken kan vara ett tecken på kromosomavvikelse. Samtidigt tar man ett blodprov av den gravida kvinnan. Om modern inte vill genomgå kombinationsscreening (ultraljudundersökning och blodprov) eller om hon inte hinner delta i undersökningarna under graviditetsveckorna 10-13+6, kan hon delta endast i ultraljudundersökningen under graviditetsveckorna 10-14. Om man i början av graviditeten inte har genomgått någon kombinationsscreening kan man i andra hand utvärdera risken för Downs syndrom genom serumscreening halvvägs in i graviditeten under graviditetsveckorna 15-16+6. Modern får undersökningsresultaten per post.

Andra undersökningen

Andra ultraljudsundersökningen görs under graviditetsveckorna 19-21. Med hjälp av denna undersökning utreds fostrets struktur och dess utveckling samt kontrolleras moderkakans placering.

Om man vid screeningarna misstänker en avvikelse, görs fortsatta undersökningar vid enheten för fosterdiagnostik vid Kvinnokliniken vid HNS.

Kombinationsscreeningen är den primära forskningsmetoden även för gravida kvinnor som fyllt 40 år.

Screening av Downs syndrom i början av graviditeten

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 7.5.2020