suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Förstavården

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Förstavården ansvarar för att bedöma tillståndet hos en patient som insjuknat plötsligt eller som skadats på plats samt att vid behov transportera patienten till sjukvårdens jourenhet. Förstavården har som mål att ge patienter vård utanför sjukhuset för att rädda liv och för att förhindra skador eller sjukdomar från att förvärras. En ambulans som ger förstavård tillkallas till platsen genom att ringa nödnumret 112.

En riskbedömning görs på nödcentralen som larmar en ambulans till platsen.

Första insatsen är en del av förstavården. Till förstavårdens uppgifter hör också att upprätthålla och utveckla beredskapen gällande storolyckor och att göra förberedelser med tanke på undantagsförhållanden.

Gör så här

Nödcentralen är första länken för den som behöver förstavårdsservice.

Man ska ringa nödnumret 112 alltid i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljön är hotad eller svävar i fara eller om det finns skäl att misstänka att så är fallet.

Nödcentralen skickar vid behov polis, räddning, förstavård eller socialväsendet för att hjälpa.

När förstavårdare kommer till klienten bedömer de hens hälsotillstånd och inleder vid behov förstavård och fattar ett beslut om eventuell transport till sjukvårdens enhet.

Klienten betalar förstavårdens självriskandel 25 euro om hen transporteras till sjukhus med ambulans.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Servicen är avgiftsbelagd. För förstavårdsservice tas ut en lagstadgad självriskandel för transport/vård.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 14.2.2022