suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Första registreringen av ett fordon

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

I tjänsten kan du göra den första registreringen av ett fordon, om fordonet har registreringsnummer och registreringsskyltar. Gör den första registreringen innan fordonet tas i bruk i trafiken och skyltarna fästs i fordonet. För att kunna göra anmälan behöver du certifikatet som säljaren lämnat över till dig. Ibruktagningsdag för ett nytt fordon är dagen för anmälan om första registrering.

Du kan använda fordonet så fort du gjort första registreringen och fäst registreringsskyltarna. Skyltarna betalas vid den första registreringen.

Gör så här

Det förmånligaste sättet att göra anmälan är att använda Trafis elektroniska certifikat.

Alternativa tjänstekanaler:

- När du skaffar ett nytt fordon kan en bilaffär eller ett finansieringsbolag sköta registreringen för din räkning.

- Ett personligt besök på ett försäkringsbolag eller på det besiktningsställe som sköter registreringen. Som ny ägare behöver du antingen ett certifikat eller ett förhandsanmälningsintyg för att anmäla en första registrering.

- Elektronisk självbetjäning som ditt försäkringsbolag eventuellt tillhandahåller. Du behöver ett certifikat för ärendehanteringen.

För vem och på vilka villkor

Villkor för elektronisk första registrering

- Fordonet har en gällande trafikförsäkring.

- Den som gör anmälan ska vara minst 15 år.

- Tjänsten förutsätter identifiering.

- Om en minderårig ägare inte har uppnått den ålder som krävs för att få köra det aktuella fordonet, ska den innehavare som använder fordonet samtidigt anmälas.

- Om en person anmäls som ägare eller innehavare, ska denna ha en finsk personbeteckning.

- Om en organisation anmäls som ägare eller innehavare, ska denna ha ett giltigt FO-nummer.

Tjänsten är inte möjlig om

- behandlingen av fordonsuppgifterna pågår

- fordonet har en överlåtelsebegränsning

- fordonet används för särskilda ändamål (räddnings-, lik- eller veterinärbil)

- fordonet inte har ett giltigt registreringsnummer

- fordonet har stulits

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 19.9.2019