suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Första hjälpen och krissituationer

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Det allmänna nödnumret är 112

Ring nödnumret 112 i brådskande, verkliga farosituationer, då hälsa, egendom eller omgivningen är hotad eller i fara eller om det finns misstanke om det.

Hälsocentraljour

Öppenmottagning för brådskande vård (jour) vid Kyrklätts hälsocentral är öppen alla dagar i året kl. 8 - 20. Jouren finns i Kyrklätts social- och hälsostation på adressen Tjänstevägen 1, tfn (09) ...

Servicen tillhandahålls av

Kyrkslätt kommun

Ansvarig för tjänsten

Kyrkslätt kommun
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 8.10.2020