suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Staden Jakobstad

Förskoleutbildning

  • Tjänst
  • Jakobstad
  • Offentlig tjänst

Innehållet i undervisningen styrs av läroplansgrunderna men förverkligas på olika sätt, utgående från barnet, barngruppen samt personalen.

Förskolan i Jakobstad administreras av dagvårds- och utbildningsverket och följer skolans verksamhetsår, vilket betyder att vi har höstlov, jullov och sportlov.

Gör så här

Hemmen har per post fått anmälningsblanketter som returneras senast till Dagvårds- och utbildningsverket.

Ifall Ni inte fått brev eller anmälningsblanketter kontakta Dagvårds- och utbildningsverket, Strengbergsgatan 1 (Stadshuset, 3:e våningen),

tfn 786 3477 eller e-post: mona.fagerudd.soderman@jakobstad.fi.

För vem och på vilka villkor

I år 2017 gäller anmälan till förskolan barn födda år 2011.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn i förskoleåldern, dvs. 6-åringar, deltar i förskoleutbildningen som ordnas av kommunen. I förskoleutbildningen deltar också de 7-åringar vars skolstart skjutits fram samt de 5-åringar som fått ett beslut om förlängd läroplikt.

Barnen får förskoleundervisning på förmiddagarna fyra timmar om dagen. Barnen får även lunch under den tiden.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är det obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen eller i verksamhet som uppnår dess mål under läsåret innan läroplikten börjar.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avStaden Jakobstad
Ansvarig för tjänstenStaden Jakobstad
Område Jakobstad
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Staden Jakobstad
Uppdaterad: 14.8.2019