suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Förskoleundervisning

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Vasa stad
Område: Vasa
Tjänsten erbjuds på: svenska, finska, engelska

I Vasa sker förskoleundervisningen på daghem. Förskoleundervisningen baserar sig på grunderna för förskoleundervisningens läroplan, som är godkänd av Utbildningsstyrelsen, och som har fungerat som bas för den gemensamma läroplan som utarbetats för hela Vasa. Daghemmenas egna planer för förskoleundervisning baserar sig på Vasa stads plan för förskoleundervisningen.

För blivande förskolebarn ordnas en förskoleundervisningsplats på ett daghem som ordnar förskoleundervisning inom det egna storområdet. Bildandet av passliga förskoleundervisningsgrupper beaktas även. Förskoleundervisningsgrupper bildas i enlighet med behovet och enligt tillgängliga lokaler.


Gör så här

Anmälningstiden till förskoleundervisning som börjar i augusti 2019 (verksamhetsperioden 2019 – 2020) och som anordnas av Vasa stad är under tiden 17.1 – 31.1.2019.

Det primära sättet att anmäla sitt barn till förskoleundervisning är en elektronisk anmälan. Anmälan sker via småbarnspedagogikens elektroniska ärendehantering. Det går inte att välja en specifik enhet utan barnet anmäls till det geografiska storområde där barnet bor då förskoleundervisningen börjar. Daghemmen som erbjuder förskoleundervisning finns på Vasa stads sidor Förskoleundervisning. För barn som behöver skiftesvård eller kvällsvård ordnas förskoleundervisningen vid skiftesdaghemmet Rödluvan. Om barnet utöver förskoleundervisning (4 h/dag) även behöver dagvård ska dagvårdsbehovet utöver förskoleundervisningen också anges i den elektroniska anmälan.

Ett skriftligt beslut om intagning till förskoleundervisning skickas till vårdnadshavarna under april 2019. Förskoleundervisningsplatsen ska tas emot skriftligt inom den utsatta tid som anges i beslutet.

Om det uppstår problem i den elektroniska ärendehanteringen kan du ge respons genom att kontakta Vasa stads tjänst Ge feedback.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn i förskoleåldern, dvs. 6-åringar, deltar i förskoleutbildningen som ordnas av kommunen. I förskoleutbildningen deltar också de 7-åringar vars skolstart skjutits fram samt de 5-åringar som fått ett beslut om förlängd läroplikt.

Barnen får förskoleundervisning på förmiddagarna fyra timmar om dagen. Barnen får även lunch under den tiden.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är det obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen eller i verksamhet som uppnår dess mål under läsåret innan läroplikten börjar.


Servicen tillhandahålls av: 
Vasa stad