suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Förskoleundervisning (svenskspråkig)

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Den lagstadgade förskoleundervisningen är riktad till alla barn det år barnet fyller 6 år eller året före barnets läroplikt börjar. Den avgiftsfria förskoleundervisningen omfattar minst 700 timmar per år, dvs. ca fyra timmar om dagen.

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Förskoleundervisning för barn under skolåldern

Servicen tillhandahålls av

Åbo stad

Ansvarig för tjänsten

Åbo stad
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 28.8.2023