suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Förskoleundervisning

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

I Sjundeå innebär förskoleundervisningen innebär målmedveten uppfostran och undervisning där man förstärker barnets självkänsla med positiva inlärningserfarenheter. Inom förskoleundervisningen ordnas stödet enligt barnets behov.

För vem och på vilka villkor

Förskoleundervisning ordnas ett år innan barnet börjar i skolan. Förskoleundervisning ges fyra timmar om dagen under skolornas arbetstider. I enlighet med lagen om grundläggande utbildning har förskoleundervisningen blivit obligatoriskt. Det betyder att alla barn ska gå i förskola året innan de uppnår läropliktsålder. Ansvaret för att barnet deltar i undervisningen ligger hos vårdnadshavarna. Barn i förskoleåldern har rätt att delta i småbarnspedagogik.

Sjundeå kommun är med i Undervisnings- och kulturministeriets försök med tvåårig förskoleundervisning.

Undervisnings- och kulturministeriet förverkligar ett försök med tvåårig förskoleundervisning från augusti 2021 till maj 2024. Till försöket valdes i enlighet med lagen om ett försök med tvåårig förskoleundervisning (1046/2020) med randomiserad tagning kommuner eller områden bestående av kommuner.

Två åldersgrupper ingår i försöket, barn födda 2016 och 2017. För barn födda 2016 börjar den tvååriga förskoleundervisningen på hösten 2021 och för barn födda 2017 börjar den tvååriga förskoleundervisningen 2022.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn i förskoleåldern, dvs. 6-åringar, deltar i förskoleutbildningen som ordnas av kommunen. I förskoleutbildningen deltar också de 7-åringar vars skolstart skjutits fram samt de 5-åringar som fått ett beslut om förlängd läroplikt.

Barnen får förskoleundervisning på förmiddagarna fyra timmar om dagen. Barnen får även lunch under den tiden.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är det obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen eller i verksamhet som uppnår dess mål under läsåret innan läroplikten börjar.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSjundeå kommun
Ansvarig för tjänstenSjundeå kommun
Område Sjundeå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 7.9.2021