suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Förskoleundervisning

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Den lagstadgade förskoleundervisningen är riktad till alla barn det år barnet fyller 6 år eller året före barnets läroplikt börjar. Den avgiftsfria förskoleundervisningen omfattar minst 700 timmar per år, dvs. ca fyra timmar om dagen.

Förskoleundervisningen är verksamhet som stöder barnets inlärning, utveckling och växande. I förskoleundervisningen lär sig barnet via lek, upplevelser, aktiviteter och erfarenheter, kunskap och färdigheter som också förbereder barnet inför skolan. I förskoleundervisningen stärks barnets självkänsla och man erbjuder barnet positiva inlärningsupplevelser samt möjligheter till mångsidigt samspel med jämnåriga barn. I förskoleundervisningen följer man Åbo stads plan för förskoleundervisning och motsvarande plan för småbarnsfostran.  

Förskoleundervisningen ordnas vid Braheskolan, Djupdikesvägen 27, Cygnaeus förskola, Mariegatan 7. Sirkkala förskola är tillfälligt utlokaliserad till Braheskolan för verksamhetsåret 2015-2016, barnen anmäls trots det till Sirkkala förskoleundervisning.

För ett barn i förskoleundervisning kan man baserat på ansökan bevilja resestöd, ifall resan till närförskolan är fem kilometer eller mer, och barnet inte deltar i kompletterande vård.

Ifall barnet utöver förskoleundervisningen behöver kompletterande dagvård, ska en elektronisk dagvårdansökan inlämnas. För dagvården uppbärs en dagvårdsavgift enligt familjens inkomster, familjestorlek och dagvårdsbehov.

Förskoleundervisningen är avgiftsfri, och ges fyra timmar per dag. Förskoleundervisningen anordnas vid Braheskolan, Djupdikesvägen 27, Cygnaeus förskola, Mariegatan 7. Sirkkala förskola är tillfälligt utlokaliserad till Braheskolan för verksamhetsåret 2015–2016, barnen anmäls trots det till Sirkkala förskoleundervisning.

För vem och på vilka villkor

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkengelska, finska, franska, ryska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 10.3.2022