suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Försäljningsverksamhet på rast- och parkeringsplatser invid landsvägar

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Såväl tillfällig försäljningsverksamhet som kiosk- eller kaféverksamhet på rast- och parkeringsplatser invid landsvägar kräver ett tillstånd av NTM-centralen.

Tillfällig försäljningsverksamhet:

Tillstånd kan beviljas för områden som med tanke på trafiksäkerheten är lämpliga.

Försäljningen kan ske till exempel från en försäljningsvagn eller ett försäljningsbord. NTM-centralen kan inte förse företagaren med en elanslutning. Om företagaren behöver en elanslutning, är han eller hon tvungen att anskaffa den själv. I så fall kan man ingå ett avtal om tillfällig försäljning som gäller i flera år.

Informationsskyltar om säsongsbetonad försäljningsverksamhet kan sättas upp vid vägen på de villkor som anges i tillståndet.

Kiosk- och kaféverksamhet:

Företagaren kan bedriva kiosk- eller kaféverksamhet som riktas till vägtrafikanter på en rast- eller parkeringsplats invid landsvägen. För detta ändamål ska företagaren ingå ett avtal med NTM-centralen, med stöd av vilket företagaren får bygga en kiosk- eller kafébyggnad med anknytande andra konstruktioner och andordningar på området. Företagaren kan också köpa eller hyra byggnaden, anläggningarna och anordningarna från en tidigare företagare.

Gör så här

Skriv en fritt formulerad ansökan då du ansöker om tillstånd för tillfällig försäljningsverksamhet invid landsvägar. Uppge följande uppgifter i ansökan:

 • försäljarens kontaktuppgifter och FO-nummer eller personbeteckning
 • kommun inom vars område rastplatsen ligger, områdets namn, exakt läge och landsvägens nummer, karta
 • vad man ska sälja
 • för vilken tidsperiod man ansöker om tillstånd
 • en kopia av ett eventuellt tidigare tillstånd
 • om det redan finns en kiosk eller ett kafé på området, behövs dess föreståndares skriftliga samtycke till den tillfälliga försäljningen

Skriv en fritt formulerad ansökan då du ansöker om kiosk- och kaféavtal. Uppge följande uppgifter i ansökan:

 • företagarens kontaktuppgifter och FO-nummer
 • kommun inom vars område rastplatsen ligger, områdets namn, exakt läge och landsvägens nummer, karta
 • en kopia av ett eventuellt tidigare tillstånd
 • om det finns en befintlig byggnad på området ska den sökande ange om han eller hon ska köpa eller hyra byggnaden

Oavsett var försäljningsstället finns ska ansökan skickas till NTM-centralen i Birkaland (Registratorskontor, PB 297, 33101 Tammerfors) eller per e-post till adressen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi.

För vem och på vilka villkor

Produkterna som saluförs ska betjäna vägtrafikanter.

Tjänsten är avgiftsfri.

Tillfällig försäljningsverksamhet är avgiftsfri. Från företagaren tas ut ingen penninghyra för kiosk- och kaféverksamhet, utan det räcker att företagaren underhåller området.


Tidsfrist

Företagaren ska ha tillstånd för tillfällig försäljningsverksamhet eller avtal om kiosk- och kaféverksamhet på rast- och parkeringsplatser invid landsvägar innan försäljningsverksamheten inleds.

Handläggningstid

Man strävar efter att handlägga ansökningar om tillstånd för tillfällig försäljningsverksamhet inom tre veckor och kiosk- och kaféavtal inom sex veckor.

Giltighetstid

Som tillfällig försäljning anses vara mellan 1 dygn och 4 månader. Om företagaren behöver och skaffar en elanslutning för försäljningsverksamheten kan man ingår ett avtal om tillfällig försäljning som gäller i flera år. För kiosker omfattar den första avtalsperioden i regel fem år och för kaféer tio år, dock så länge att företagaren hinner amortera sin investering. Fortsatta avtal ingås för högst fem år.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Södra Savolax
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 28.12.2020