suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Förnyelse av recept

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Du kan alltid be om förnyelse av recept vid den hälsostation du vanligtvis besöker. Du kan förnya ditt lektroniska recept via Mina Kanta-tjänsten.

Ifall specialläkemedel so skrivits ut av en specialläkare tar slut före följande kontrollbesök kan det elektroniska receptet förnyas genom att du tar kontakt med den enhet inom specialsjukvården där läkemedlet skrivits ut.

Gör så här

Vid Soites hälsostationer är förnyelsetiden för recept 1 vecka, så begäran om förnyelse av recept måste göras senast åtta (8) dagar före läkemedlet tar slut.

Du kan ta med dig receptet för att få det förnyat vid Karleby, Björkhagens och Kelviås hälsostationer under dessas öppettider. Till Lochteå hälsostation kan du föra recpt för förnyelse fram till kl. 11 och till Ullava hälsostation måndag, tisdag och onsdag senast kl. 12.

Hälsostationerna i Kronoby, Nedervetil och Terjärv betjänar i ärenden som gäller förnyandet av läkemedelsrecept under mottagningarnas öppettider vardagar måndag - fredag kl. 8 - 11 och Halso, Kaustby och Vetil hälsostationer vardagar måndag-fredag l. 12 - 14, per telefon.

Hälsostationerna i KLestijärvi, Tholampi, Kannus och Perho betjänar i ärenden som gäller förnyelse av läkemedelsrecpt per telefon under vardagar måndag-fredag kl. 10 - 14.o

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Begäran om förnyelse av recept ska alltid lämnas till den enhet där patienten vårdats. När läkaren ordinerat patienten ett läkemedel som är avsett för långvarigt eller upprepat bruk kan läkemedelsreceptet eventuellt förnyas utan ett nytt läkarbesök. Recept på läkemedel som är avsedda för kortvarigt bruk kan inte förnyas utan att patienten besöker läkarens mottagning. När ett recept förnyas ska läkaren kontrollera att läkemedlet kan användas tillsammans med patientens övriga läkemedel.

Begäran om förnyelse av recept kan lämnas i anslutning till besök på mottagningen, via apoteket eller genom att ta kontakt med hälsostation. När en patient lämnar begäran om förnyelse av ett recept i den elektroniska tjänsten Mina Kanta, som administreras av FPA, förmedlas begäran till den part som skrev ut receptet. Om det inte finns något hinder för att förnya ett recept förnyas det inom åtta dagar.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 22.7.2020