suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Förnyelse av recept

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Du kan be om förnyelse av recept vid den hälsostation du vanligtvis besöker. Du kan förnya ditt elektroniska recept via Mina Kanta-tjänsten.

Ifall specialläkemedel som ordinerats av en specialist tar slut före följande kontrollbesök kan det elektroniska receptet förnyas genom att du tar kontakt med den enhet inom specialsjukvården där läkemedlet ordinerats.

Gör så här

Ett elektroniskt recept kan förnyas via Mina Kanta-tjänsten. Du kan även be om att få ett recept förnyat vid den hälsostation som du i regel uträttar ärenden vid.

Du kan också gå till ett apotek för att be om att få elektroniskt recept förnyat. Apoteket förmedlar då din begäran om förnyelse till hälsocentralen. Apoteket kan ta ut en avgift för att förmedla begäran.

Vänligen observera att en begäran om att få ett recept förnyat ska göras senast åtta (8) dagar innan läkemedlet tar slut.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Begäran om förnyelse av recept ska alltid lämnas till den enhet där patienten vårdats. Ibland behövs det ett besök på en läkarmottagning för att ett recept ska kunna förnyas. När ett recept förnyas ska läkaren kontrollera att läkemedlet kan användas tillsammans med patientens övriga läkemedel.

Begäran om förnyelse av recept kan lämnas i anslutning till besök på mottagningen, via apoteket eller genom att ta kontakt med hälsostation. När en patient lämnar begäran om förnyelse av ett recept i den elektroniska tjänsten Mina Kanta, som administreras av FPA, förmedlas begäran till den part som skrev ut receptet. Om det inte finns något hinder för att förnya ett recept förnyas det inom åtta dagar.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 18.2.2022