suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Förnyelse av recept

  • Tjänst
  • 27 kommuner
  • Offentlig tjänst

Recepten förnyas i första hand på den enhet som vårdar dig. Du kan förnya ditt recept på din läkarmottagning och det nya receptet träder i kraft omedelbart.

Om du inte behöver träffa en läkare för att förnya ditt recept kan du begära förnyelse av receptet på olika sätt:

  • Skicka begäran om förnyelse elektroniskt via FPA:s Mina Kanta -tjänsten (kräver autentisering med ett bankkonto eller mobilcer ...

Gör så här

Du kan förnya ditt recept vid läkarbesöket och det nya receptet träder i kraft omedelbart. Om du inte behöver träffa en läkare för att förnya ditt recept kan du Skicka begäran om förnyelse elektroniskt via FPA:s Mina Kanta -tjänsten, kontakta hälsocentralen i din boendekommun eller be apoteket att vidarebefordra begäran om förnyelse av receptet till den person som har skrivit ut receptet.

För vem och på vilka villkor

Begäran om förnyelse av recept ska alltid lämnas till den enhet där du har blivit vårdat.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Begäran om förnyelse av recept ska alltid lämnas till den enhet där patienten vårdats. Förnyande av läkemedelsrecept kan förutsätta ett besök på läkarmottagningen. När ett recept förnyas ska läkaren kontrollera att läkemedlet kan användas tillsammans med patientens övriga läkemedel.

Du kan begära att receptet förnyas i samband med mottagningsbesöket, via apoteket, via FPA:s elektroniska MittKanta-sidor eller genom att kontakta social- och hälsovårdscentralen. Om det inte finns något hinder för att förnya ett recept förnyas det inom åtta dagar.

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 27.2.2023