suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Förmiddagsverksamhet i lekparker och familjehus

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Under förmiddagarna ordnas i lekparker och familjehus handledd verksamhet inomhus och utomhus för barnfamiljer.

Barnen och föräldrarna kan använda leksakerna och redskapen som tillhör parken. Verksamheten i olika parker varierar enligt ett veckoschema och områdesprofilen.

I familjehusen ordnas olika slags aktivitetsstunder, gruppverksamhet och kurser för alla barnfamiljer i Helsingfors. I familjehusen delas det ut information om vård och fostran och om barns utveckling.

I parker och familjehem kan barnfamiljer träffa andra familjer i samma skede i livet och dela med sig av sina erfarenheter om vardagslivet i en barnfamilj.

Föräldrarna kan delta i planeringen och genomförandet av verksamheten tillsammans med handledarna.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den öppna småbarnsverksamheten är i synnerhet avsedd för barn som vårdas hemma. Barn och familjer kan som stöd för välbefinnandet få tillgång till mångsidig verksamhet i öppna daghem, lekparker och klubbar.

Klubbverksamheten är ledd och målinriktad. Betoningen ligger på lek, utomhusaktiviteter och trygg samvaro. Utbudet kan bestå till exempel av motions-, kultur- eller naturklubbar. I familjeklubben deltar också föräldrarna.

Förutom kommunerna kan bl.a. församlingar och föreningar ordna klubbar, läger och övriga aktiviteter för barn och deras föräldrar. En del av verksamheten har riktats till hela familjen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenFostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 28.6.2022